Пријављивање за похађање бесплатне обуке „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености” је завршено.

Јавни позив за пријаву је постављен на сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања 12.04.2021. године у 11:28 часова на адреси https://zuov.gov.rs/prijava-za-pohadjanje-besplatne-obuke-nasi-ucenici-u-svetu-kritickog-misljenja-i-medijske-pismenosti/.

Пријава је затворена 12.04.2021. године у 21:38 часова. За ових 10 сати прикупљена је 3.731 пријава.

За похађање обуке изабрано је првих 451 пријављених наставника/стручних сарадника, један више од планираног броја (450) јер су последње две пријаве (450. и 451.) пристигле истовремено.

За првих 226 наставника/стручних сарадника на списку по времену пријаве, обука почиње 15.04.2021. године.

За наставнике/стручне сараднике који се на списку (по времену пријаве) налазе од 227. до 451. места (рачунајући и 451. пријављеног) обука почиње 27.04.2021. године.

Сви наставници/стручни сарадници који су изабрани за похађање обуке биће обавештени о техничким детаљима приступа обуци путем имејл адресе коју су навели у пријави.

Како се очекује наставак пројекта и организовање нових кругова обуке, сви наставници/стручни сарадници који овај пут нису успели да се пријаве у првих 451, биће узети у обзир за похађање обуке у наредним круговима. Све информације о овом и наредним круговима обуке биће објављивани на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања.