Пријава је завршена

Пријављивање за похађање бесплатне обуке „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености” је завршено.

Јавни позив за пријаву је постављен на сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања 12.04.2021. године у 11:28 часова. Пријава је затворена 12.04.2021. године у 21:38 часова. За ових 10 сати прикупљена је 3.731 пријава.

За похађање обуке изабрано је првих 451 наставника/стручних сарадника, један више од планираног броја (450) јер су последње две пријаве (450. и 451.) пристигле истовремено.

Пријава је завршена

ПОДАЦИ О ОБУЦИ

НАЗИВ ОБУКЕ: НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ
АКРЕДИТАЦИЈА: Обука је акредитована и налази се на листи обука од јавног интереса
БРОЈ БОДОВА: 40
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈА: Обука се у потпуности спроводи онлајн
ПОЧЕТАК ОБУКЕ: Обука почиње 15.04.2021.
КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ/ПОХАЂА ОБУКУ: наставници и стручни сарадници основних школа, средњих стручних школа и гимназија
БРОЈ ПОЛАЗНИКА: обуку ће похађати првих 450 пријављених наставника/стручних сарадника
ОБУКА ЈЕ БЕСПЛАТНА

ЈАВНИ ПОЗИВ

Предмет:  Позив за учешће у првом кругу обуке од јавног интереса НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ[1]

Поштоване колегинице и колеге,

У савременом образовању све више пажње посвећује се подстицању критичког мишљења и медијске писмености код ученика. Будући да се критичко мишљење и медијска писменост везују за основе модерног друштва и његовог развоја, а да је образовање кључно за развијање тих вештина, креирана је обука Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености. Нова образовна парадигма и изазови савременог образовања, као и животне и професионалне новине, захтевају способност критичке перцепције медијских садржаја, подстицање евалуације аргумената, препознавање имплицитних претпоставки, дедуктивно резоновање, тумачење информација (интерпретације) и сл. Медијска писменост је темељ цивилизацијског напретка, а данас је важна колико и сама елементарна писменост.

Програм се односи на унапређивање компетенција наставника у планирању наставе и учења и овладавање адекватним методичким алатима којима се подстиче развијање критичког мишљења и медијске писмености кроз подучавање њиховог предмета и намењен је запосленима у образовноваспитним установама, односно учитељима, наставницима, стручним сарадницима основних и средњих стручних школа и гимназија.

Обука траје 40 сати, односно пет недеља онлајн (пет недеља од датума почетка обуке). Једна онлајн недеља је еквивалент 8 сати обуке уживо (5 недеља x 8 сати = 40 сати стручног усавршавања). Темпо и време проведено на платформи одређују сами учесници, садржају приступају у време које њима одговара и задатке завршавају темпом који сами одреде. Након завршетка и предатих радова учесници добијају сертификат о савладаности програма и 40 сати стручног усавршавања. Програм је бесплатан за учеснике.

Обука се реализује кроз смењивање различитих типова динамичних активности, као што су: мини лекције које садрже објашњења кључних теоријских концепата, релевантне информације, теоријска и практична знања и упутства за њихову примену у пракси; креирање речника кључних појмова; решавање квизова и мини тестова; размену идеја; анализу и проучавање аразличитих материјала; израду задатака… Тема Критичко читање ће се једина реализовати преко одговарајућег линка Google Meet или Zoom, а учесницима ће бити понуђено неколико термина које ће бирати у складу са својим обавезама.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА

 • К2 Компетенције за поучавање и учење
 • К3 Компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

ЦИЉЕВИ ОБУКЕ

Општи циљ

 • Унапређивање компетенција наставника у планирању наставе и учења и овладавање адекватним методичким алатима којима се подстиче критичко мишљења и развија медијска писменост, кроз подучавање њиховог предмета.

Специфични циљеви

 • Разумевање појма критичког мишљења
 • Разумевање улоге и везе критичког мишљења са потребама савременог образовања
 • Планирање наставе којом се подстиче критичко мишљење – наставне методе погодне за развој критичког мишљења
 • Препознавање улоге критичког мишљења у медијској писмености
 • Разумевање основа медијске писмености
 • Разумевање везе медијске писмености и вештина критичког мишљења
 • Идентификовање различитих видова медија и разумевање порука које пласирају различити медији
 • Критичко преиспитивање различитих видова медија и развијање грађанске компетенције у демократском друштву

Пријављивање учесника се врши попуњавањем онлајн упитника на адреси https://zavod.edu.rs/obuka-kriticko-misljenje/. Завод ће са листе пријављених изабрати 450 учитеља, наставника и стручних сарадника основних и средњих школа, који ће проћи први круг обуке. Критеријум за избор је време пријаве, односно првих 450 пријављених наставника и стручних сарадника ће бити полазници обуке у овом термину, док ће подаци свих пријављених остати у бази података и они ће дати програм похађати у неком од наредних термина.

Изабрани полазници ће добити детаљна упутства о техничким детаљима приступа обуци путем имејл адресе коју су доставили у онлајн упитнику.

[1] Обука се налази на Листи програма од јавног интереса коју је решењем број 611-00-00240/2021-03 одобрио министар.