Јавни позив издавачима за достављање на преглед додатних наставних средстава у дигиталном облику

1169

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у школској 2017/2018. години, започело је реализацију пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, чија је сврха унапређивање наставе увођењем нових технологија и подршка наставнику у увођењу иновација у образовно-васпитном раду, а у складу са плановима и програмима наставе и учења у првом и петом разреду који су оријентисани на исходе.

Пројектом је предвиђено је да се у настави користе и додатна наставна средства у дигиталном облику. Наставни садржаји који се налазе у додатним наставним средствима у дигиталном облику прате програм наставе и учења за први и пети разред основног образовања и васпитања.

У складу са тим, Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

издавачима за достављање на преглед додатних наставних средстава у дигиталном облику за I и V разред основне школе

Уз пријаву на јавни позив издавачи треба да приложе:

  • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа додатног наставног средства у дигиталном облику;
  • технички обликовано додатно наставно средство у дигиталном облику у три примерка, а уколико је додатно наставно средство на онлајн платформи издавача, потребно је да буду достављени параметри за три корисничка налога.

Пријаву са траженом документацијом доставити Заводу, најкасније до 1. септембра 2018. године, на адресу Фабрисова број 10/1, 11040 Београд, поштански фах 2.

Завод ће, у складу са својом надлежношћу, утврдити усклађеност додатног наставног средства у дигиталном облику са програмом наставе и учења за одговарајући разред, као и циљевима и исходима предмета.

Особа за контакт је Татјана Мишовић, мејл адреса: tatjana.misovic@zuov.gov.rs, телефон број: 011-208-1916, локал 205 (моб. тел: 065 333 1078).