Листа додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава одобрених 2018. и 2017. године.

5626

Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава погледајте на страни: https://zuov.gov.rs/baza-udzbenika-i-nastavnih-sredstava.

Листа додатних наставних средстава у дигиталном облику која су одобрена за издавање и употребу у оквиру пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу

 

Редни број Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Број Решења директора Завода Језик и писмо Пун назив издавача
1. Свет око нас 1, додатни материјал за електронски подржано учење уз уџбеник Свет око нас за први разред основне школе Свет око нас Ивана Јухас 1639/2018 српски језик ћирилица Издавачко предузеће „Едука” д.о.о. из  Београда
2. Моја географија 5 –за ученике петог разреда основне школе, намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка Географија Славица Малиновић Милићевић и Ангелина Симојловић 1679/2018 српски језик

ћирилица

Друштво за издавачко-графичку делатност, инжињеринг и трговину „Школски сервис Гајић” д.о.о.  из Београда
3. Техника и технологија 5 Материјал за конструкторско обликовање УПУТСТВО Техника и технологија Милан Санадер и Гордана Санадер 1701/2018 српски језик ћирилица Предузеће за издаваштво, промет и услуге „М&Г ДАКТА”д.о.о. из  Београда

 

Листа одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава који су одобрени у току 2018. године.

 

Редни број Назив додатног наставног средства Наставни предмет Број решења директора Завода Језик и писмо Пун назив издавача Стручно мишљење
1. Приручник из физичког васпитања за основне школе физичко васпитање 972-3/2018 од 24.07.2018. ћирилично писмо „Факултет за спорт и туризам“ из Новог Сада
2. МУДРИЦА – СРПСКИ ЈЕЗИК 1, збирка задатака из српског језика за први разред основне школе српски језик 1065-3/2018 од 5.07.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће „Едука“ д.о.о. из Београда
3. МУДРИЦА – СВЕТ ОКО НАС 1, збирка задатака за први разред основне школе свет око  нас 1066-3/2018 од 24.07.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће „Едука“ д.о.о. из Београда
4. МУДРИЦА – МАТЕМАТИКА 1, збирка задатака за први разред основне школе математика 1067-2/2018 од 24.07.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће „Едука“ д.о.о. из Београда
5. Пчелица 4, Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе природа и друштво 1100-3/2018 од 2.07.2018. ћирилично писмо „Пчелица издаваштво ДОО Чачак“ из Чачка
6. New English Adventure Starter A, радна свеска за први разред основне школе енглески језик 1132-3/2018 од 27.07.2018. ћирилично писмо „AKRONOLO“ d.o.o. из Београда
7. Our Discovery Island Starter, радна свеска за први разред основне школе енглески језик 1133-3/2018 од 27.07.2018. ћирилично писмо „AKRONOLO“ d.o.o. из Београда
8. ЧИТАЛИЦА – ПИСАЛИЦА, вежбанка из српског језика за први разред основне школе српски језик 1264-3/2018 од 27.07.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће „Едука“ д.о.о. из Београда
9. Радна свеска уз Буквар и Читанку за први разред основне школе, аутора Иване Јухас српски језик 1184-1-3/2018 од 2.08.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће “Едука” д.о.о. из Београда
10. РАЗВОЈ ГОВОРА, радни лист за децу од 5 до 7 година за припремни предшколски програм српски језик 1444-2/2018 од 14.08.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће “Едука” д.о.о. из Београда
11. Радна свеска уз Читанку за први разред основне школе, аутора Моње Јовић српски језик 1184-2-3/2018 од 14.08.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће “Едука” д.о.о. из Београда
12. Радна свеска са историјском читанком за пети разред основне школе, аутора Александра Тодосијевића историја 1098-3/2018 од 14.08.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће “Едука” д.о.о. из Београда
13. Азбука грађанског васпитања, радна свеска за први разред основне школе, аутора Јелене Димитријевић грађанско васпитање 1218-3/2018 од 6.08.2018. ћирилично писмо идавач “Креативни центар” из Београда
14. Ево мене, ето вас – сећања кнеза Милоша на Други српски устанак, додатно наставно средство за предмет историја за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназија и стручних школа, аутора Борислава Корице, Владимира Мереника, Бошка Љубојевића и Горана Горског историја 1254-3/2018 од 2.08.2018. ћирилично писмо идавач “Моро” д.о.о. из Београда
15. Историјски атлас за основну и средњу школу, аутора Уроша Миливојевића историја 1503-3/2018 од 6.09.2018. ћирилично писмо издавач “Data Status” из Београда
16. Хоћу да знам више!, Математика-радна свеска за трећи разред основне школе, аутора Душана Липовца математика 1445-3/2018 од 6.09.2018. ћирилично писмо Издавачка кућа “Атос” из Крагујевца
17. Моја географија за ученике петог разреда основне школе, аутора Славице Малиновић Милићевић и Ангелине Симојловић географија 1459-3/2018 од 11.09.2018. ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину “Школски сервис Гајић” доо из Београда
18. СРПСКИ ЈЕЗИК – РАДНА СВЕСКА за пети разред основне школе, аутора Снежане Бабуновић и Мареле Манојловић српски језик 1099-3/2018 од 12.09.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће “Едука” д.о.о. из Београда
19. Контролни задаци из математике за први разред основне школе, аутора Иване Јухас математика 1512-3/2018 од 12.09.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће “Едука” д.о.о. из Београда
20. Контролни задаци из српског језика за први разред основне школе, аутора Иване Јухас српски језик 1514-3/2018 од 12.09.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће “Едука” д.о.о. из Београда
21. Збирка материјала за израду модела из области грађевинарства и саобраћаја за технику и технологију за шести разред основне школе, аутора Боје Б. Стефановић техника и технологија 1561-3/2018 од 19.09.2018. ћирилично писмо Јавно предузеће “Завод за уџбенике” из Београда
22. Збирка материјала за израду модела од лако обрадивих материјала за технику и технологију за пети разред основне школе, аутора Душана М. Стојановића техника и технологија 1440-3/2018 од 19.09.2018. ћирилично писмо Јавно предузеће “Завод за уџбенике” из Београда
23. ПРИНЦЕЗА ТРАДИЦИЈАНА – НАРОДНА ТРАДИЦИЈА КРОЗ БАЈКУ, аутора Славице А. Гајић народна традиција 1471-3/2018 од 03.10.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће “Едука” д.о.о. из Београда
24. КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ ИЗ СВЕТА ОКО НАС за први разред основне школе, аутора Иване Јухас свет око нас 1513-3/2018 од 05.10.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће “Едука” д.о.о. из Београда
25. Моја математика 2, додатно наставно средство за ученике 2. разреда основне школе (1. и 2. део), намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, аутора Слађане Арнаутовић, Верице Лукић и Душанке Рангелов математика 1567-3/2018 од 09.10.2018. ћирилично писмо Друштво за издавачку делатност, инжењеринг и трговину “Школски сервис Гајић” д.о.о. из Београда
26. Моја математика 3, додатно наставно средство за ученике 3. разреда основне школе (1. и 2. део), намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, аутора Радмиле Михалех и Руже Шарић математика 1568-3/2018 од 09.10.2018. ћирилично писмо Друштво за издавачку делатност, инжењеринг и трговину “Школски сервис Гајић” д.о.о. из Београда
27. Моја математика 6, додатно наставно средство за ученике 6. разреда основне школе (1. и 2. део), намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, аутора Радета Козара и Ирена Милошевић математика 1570-3/2018 од 09.10.2018. ћирилично писмо Друштво за издавачку делатност, инжењеринг и трговину “Школски сервис Гајић” д.о.о. из Београда
28. Моја математика 8, додатно наставно средство за ученике 8. основне школе (1. и 2. део), намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, аутора Маријане Арсовић и Радета Козара математика 1572-3/2018 од 09.10.2018. ћирилично писмо Друштво за издавачку делатност, инжењеринг и трговину “Школски сервис Гајић” д.о.о. из Београда
29. Здравствена психологија за други и трећи разред медицинске школе, аутора Андрее Душкуновић и Невене Станковић психологија 1667-3/2018 од 09.10.2018. ћирилично писмо Издавчка кућа “Klett” д.о.о из Београда
30. Ја у околини, радни лист за децу од пет до седам година, аутора Мире Недић предшколско васпитање и образовање 1549-3/2018 од 26.10.2018. ћирилично писмо Издавчко-књижарско предузеће “Богуновић” д.о.о из Новог Сада
31. Моја математика 4, додатно наставно средство за ученике 4. разреда основне школе, намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, аутора Марије Бујандрић, Радмиле Михалек и Руже Шарић математика 1569-3/2018 од 29.10.2018. ћирилично писмо Друштво за издавачку делатност, инжењеринг и трговину “Школски сервис Гајић” д.о.о. из Београда
32. Моја математика 7, додатно наставно средство за ученике 7. разреда основне школе, намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, аутора Радета Козара и Марка Стојановића математика 1571-3/2018 од 30.10.2018. ћирилично писмо Друштво за издавачку делатност, инжењеринг и трговину “Школски сервис Гајић” д.о.о. из Београда
33. Моја хемија 7, додатно наставно средство за ученике 7. разреда основне школе, намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, аутора Милете Васовић и Весне Васовић математика 2056-2/2018 од 8.11.2018. ћирилично писмо Друштво за издавачку делатност, инжењеринг и трговину “Школски сервис Гајић” д.о.о. из Београда
34. Мој свет 3, природа и друштво за трећи разред основне школе, намењеног ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, аутора Тање Витас и Оливере Томић свет око нас 2057-2/2018 од 21.11.2018. ћирилично писмо Друштво за издавачку делатност, инжењеринг и трговину “Школски сервис Гајић” д.о.о. из Београда
35. Радна свеска уз уџбеник биологије за пети разред основне школе, аутора мр Дејана Бошковића, Бојане Молнар и др Наташе Томашевић Коларов биологија 1778-3/2018 од 26.11.2018. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о. из Београда
36. Историја 5, радна свеска уз уџбеник историје за пети разред основне школе, аутора Весне Лучић историја 1777-2/2018 од 3.12.2018. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о. из Београда
37. Мој српски језик 7 – читанка, додатно наставно средство за ученике 7. разреда основне школе, намењеног ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, аутора Ане Ђурић Мајсторовић и Јелене Милутиновић српскијезик 2032-3/2018 од 12.12.2018. ћирилично писмо Друштво за издавачку делатност, инжењеринг и трговину “Школски сервис Гајић” д.о.о. из Београда
38. Мој српски језик – граматика и правопис за осми разред основне школе, намењеног ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, аутора Милице Чубрило и Ане Коковић српскијезик 2055-3/2018 од 20.12.2018. ћирилично писмо Друштво за издавачку делатност, инжењеринг и трговину “Школски сервис Гајић” д.о.о. из Београда
39. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 6, Материјал за конструкторско обликовање за шести разред основне школе, аутора Милана Санадера и Гордане Санадер техника и технологија 2164-3/2018 од 27.12.2018. ћирилично писмо Издавачко предузеће “М&Г Дакта” д.о.о. из Београда
40. Ликовно коферче 1, додатно наставно средство за иковну културу за први разред основне школе, аутора Славице Младеновић Ивановић и Снежане Илић ликовна култура 2169-3/2018 од 15.01.2019. ћирилично писмо “Вулкан знање” из Београда

*************************************************************************************

Листа одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава чији су захтеви  за одобравање поднети од 1 – 30. септембра 2017. године.

Табелу позива на број за уплату административне таксе можете преузети ОВДЕ