Објављен је нови приручник у издању Завода за унапређивање образовања и васпитања: МенторствоВодич за наставнике у школама

Прве године рада у школи за наставнике приправнике, као и за њихове менторе, могу бити захтевне и изазовне. Изазови се огледају како у уклапању у нову социјалну средину, тако и у адекватном одговарању на задатке које посао наставника доноси – рад у настави (планирање, реализација, праћење и оцењивање), сарадња са колегама и родитељима (рад у тимовима; родитељски састанци), праћење и документовање активности сопственог рада итд.

Тешкоће и изазови се посебно испољавају ако су приправници препуштени сами себи, а по правилу им је потребно много више од пријатељске добродошлице – неопходна им је професионална подршка, подстицај и континуирана и непосредна помоћ.

Зато су наставници ментори од непроцењиве важности не само за квалитетније обављање посла на почетку каријере, већ за целокупан однос према раду и наставничком позиву. Када се професионално обавља, менторски рад постаје део континуираног професионалног развоја наставника. Зато је веома важно овај посао поверити најбољим и најмотивисанијим наставницима у школи.

Ослањајући се на чињеницу да су у приручнику који је издао Завод за унапређивање образовања и васпитања 2009. године (друго издање 2012.године) изнете основне концепцијске поставке приправништва и менторства, улоге и компетенције неопходне за менторски рад, овај нови приручник писан је као његов логичан след и допуна. Као такав, бави се неким важним питањима која у претходном приручнику нису расправљана и допуњава претходно писане делове који се тичу непосредног рада ментора са приправником.