back to top
null

Национални оквир квалификација у Србији

Предлог документа „Национални оквир квалификација у Србији – Систем националних квалификација од првог до петог нивоа“ је одобрен од Савета за стручно образовање и образовање одраслих и презентован стручној јавности. На овај начин је окончана прва фаза развоја НОКС.

Документ можете преузети овде: http://noks.mpn.gov.rs/


Будући да је препорука Савета да се у даљем развоју НОКС интегрише у јединствену целину чиме би се укључиле и квалификације високог образовања, министар просвете именовао је радну групу за израду Нацрта  јединственог Националног оквира квалификација за све нивое образовања у Републици Србији. Радну групу чине представници система високог и средњег образовања који су учествовали у развоју појединачних оквира. Као и до сада Република Србија развијаће НОКС уважавајаћи специфичности образовног система и српске традиције у образовању, као и принципе европске образовне праксе посебно Европског оквира квалификација.

Досадашњи развој НОКС подржали су следећи међународни  пројекти и институције: