back to top
null

Завршни испит и матурски испит

Центар за стручно образовање и образовање одраслих развио је методологију оцењивања заснованог на компетенцијама у стручном образовању. Методологија је резултат вишегодишњих истраживања и стечених искустава кроз имплементацију завршних и матурских испита као и примењених метода оцењивања у оквиру образовних профила у огледу.

Методологија оцењивања заснованог на компетенцијама обезбеђује релевантност и поузданост система оцењивања у стручном образовању, јер постоји непосредна и јасна веза између тога шта и како се оцењује и компетенција прописаних стандардом квалификације. Стога је примена оцењивања заснованог на компетенцијама релевантна за квалификације које се стичу формалним образовањем, неформалним образовањем или кроз процес признавања претходног учења.

Организација и извођење матурских испита:

  • Упутство за организацију матурских и завршних испита можете погледати ОВДЕ.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈЕ СРЕДЊА ШКОЛА

За четворогодишње образовне профиле

Према Правилнику о јавним исправама које издаје средња школа, који је објављен у СГ бр. 102/2022 од 7.9.2022. године, и ступио је на снагу 8.9.2022, средња школа издаје различита уверења, дипломе, исписнице и сведочанства. Центар за стручно образовање и васпитање одраслих је, у сарадњи са Министарством просвете, припремио упутство за попуњавање уверења о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил у четворогодишњем трајању, као и за попуњавање дипломе о стеченом средњем образовању у трајању од четири године.

  • Видео упутство за попуњавање дипломе можете погледати ОВДЕ.
  • Видео упутство за попуњавање уверења можете погледати ОВДЕ.
  • Упутство у пдф-у је доступно ОВДЕ.

За трогодишње образовне профиле

Према Правилнику о јавним исправама које издаје средња школа, који је објављен у СГ бр. 102/2022 од 7.9.2022. године, и ступио је на снагу 8.9.2022, средња школа издаје различита уверења, дипломе, исписнице и сведочанства. Центар за стручно образовање и васпитање одраслих је, у сарадњи са Министарством просвете, припремио упутство за попуњавање уверења о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил у трогодишњем трајању, као и за попуњавање дипломе о стеченом средњем образовању у трајању од три године.

  • Упутство у пдф-у је доступно ОВДЕ.
null

Приручници

за завршни испит и матурски испит
null

Припрема ученика за тест стручно – теоријских знања

Драги ученици, Овај део сајта Завода за унапређивање образовања и васпитања намењен је вама, за припрему теста стручно теоријских знања. Тестови су анонимни и можете их радити више пута. Срећно!

Вести Центра за стручно образовање и образовање одраслих