Нови Закони о изменама и допунама: Закона о основама система образовања и васпитања; Закона о основном образовању и васпитању; Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о уџбеницима

23922

Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Другог редовног заседања у 2023. години, 26. октобра 2023. године донела је следеће законе:

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама Закона о уџбеницима