Oбавештење о објављеном јавном позиву за прегледање и одобравање програма сталног стручног усавршавања

12552

Обавештавамо вас да је расписан јавни позив за прегледање и одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину, пријављених на конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Позив је отворен до 07. марта до 12.44 часова. Уколико желите да учествујете у раду комисија за прегледање и одобравање програма, можете дати понуду на јавни позив на Порталу јавних набавки, након што се претходно региструјете на Портал.

Услови за пријаву су: завршен најмање  VII  степен стручне спреме, поседовање лиценце (дозволе за рад у образовању), односно потврде о  положеном стручном испиту, најмање 10 година радног искуства у образовним, образовно научним и научним установама и да пријављени на јавни позив није аутор или реализатор програма стручног усавршавања који је у процедури одобравања.