Обука за развој програма наставе и учења у Швајцарској

23

У оквиру „Дуал ВЕТ Пројекта Србија који суфинансирају Швајцарска канцеларија за сарадњу (СДЦ) и Аустријска развојна агенција (АДА), у сарадњи са партнерима укљученим у реализацију пројекта, Привредне коморе Србије, Швајцарске канцеларије за сарадњу, Аустријске развојне агенција и Завода за унапређивање образовања и васпитања Србије, организована је обука за развој програма наставе и учења. Обуку у швајцарском граду Берну, организовану од стране партнера у пројекту SFUVET-а (The Swiss Federal University for Vocational Education and Training) су похађале чланице пројектног тима Завода за унапређивање образовања и васпитања, Маја Тодоровић, Маријана Лазаревић и Драгана Бувач Грушановић, као и колегинице из Привредне коморе Србије.