Обуке на Наставничком образовном порталу

2525

У оквиру пројекта „Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз успостављање Наставничког образовног портала“  који се реализује у сарадњи  Завода за унапређивање образовања и васпитања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а, планирано је одржавање три програма стручног усавршавања путем интернета.

Теме које се обрађују на обукама за наставнике основних школа и гимназија односе се на планирање, остваривање и вредновање наставе и учења у основним школама, односно на изборне програме у гимназијама,  а за наставнике стручних предмета у средњим стручним школама предвиђена је обука за упознавање са  програмима наставе и учења у складу са стандардима квалификација.

Избор наставника основних школа и гимназија обављен је путем јавног позива а наставници средњих стручних школа изабрани су према подручјима рада и у сарадњи са заједницама средњих стручних школа.

Обуке ће бити реализоване у првој половини децембра.