Oбукe наставника разредне наставе, стручних сарадника и директора за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

4001

Наставља се реализација обука наставника разредне наставе, стручних сарадника и директора  за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (програм обуке одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07).

Обуке су тродневене (два дана стандардне и један дан онлајн).

Распоред реализација обука по ШУ

ШУ Београд

Косовска Митровица и Ранилуг

ШУ Крагујевац

ШУ Чачак

ШУ Јагодина

ШУ Краљево

ШУ Крушевац

ШУ Лесковац

ШУ Ниш

ШУ Нови Пазар

ШУ Сомбор

ШУ Нови Сад

ШУ Пожаревац

ШУ Ваљево

ШУ Зајечар

ШУ Зрењанин