Oбуке наставника за примену новог концепта и методологије оцењивања на матурском испиту

108

У просторијама Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих, 26. и 28. септембра 2017. године одржанe су обуке наставника за примену новог концепта и методологије оцењивања на матурском испиту: „Оцењивање засновано на компетенцијама у средњем стручном образовању“. Обуке су организоване за чланове тимова за развој матурског испита у шест образовних профила подручја рада Здравство и социјална заштита: Лабораторијски техничар, Медицинска сестра-техничар, Фармацеутски техничар, Стоматолошка сестра-техничар, Физиотерапеутски техничар и Козметички техничар.

Сврха новог концепта огледа се, пре свега, у уједначавању квалитета испита на републичком нивоу и унапређивању квалитета процеса оцењивања путем методологије оцењивања заснованe на компетенцијама.

Обука је учесницима пружила разумевање карактeристика образовања и оцењивања заснованог на компетенцијама и усвајање методологије оцењивања заснованог на компетенцијама. Обука се реализује у три дела.

На крају обуке учесници треба да развију оквир за оцењивање компетенција за одређену квалификацију са критеријумима за оцењивање, који ће се користити како на матурском  испиту, тако и упроцесу формативног оцењивања компетенција.

Током октобра биће одржане обуке наставника за развој програма матурског испита у подручју рада Хемија, неметали и графичарство(Техничар за графичку припрему и Техничар за обликовање графичких производа), као и обуке за развој програма завршног испита у три образовна профила (Модни кројч, Оператер машинске обраде и Трговац).