Обуке за имплементацију програма наставе и учења који се реализују по моделу учења кроз рад

4621

Обука наставника из подручја рада машинство и обрада метала, електротехника, грађевина, саобраћај, текстилство и трговина, угоститељство и туризам који реализују наставу стручних предмета по моделу учења кроз рад реализована је у периоду од 30.08. до 15.11. 2019. године. Укупно је присуствовало 205 наставника.

У току обуке наставници су упознати са карактеристикама програма наставе и учења наведених образовних профила, концептом међупредметних компетенција у контексту нових програма и начином и могућностима планирања наставе и учења. У току дискусије полазници су разменили сопствена искуства у досадашњој реализацији наставе, изнели су примере добре праксе, као и проблеме са којима су се сусрели, посебно у процесу планирања. Потребно је нагласити да је у групи било наставника који поседују дугогодишње искуство у раду са програмима наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења, али и наставника који се први пут сусрећу са новим концептом. На крају обуке, приликом евалуације, учесници су посебно истакли да, између осталог, квалитет обуке виде и у пруженој могућности да међусобно комуницирају, размењују искуства и изнесу добре и мање добре стране наставне праксе.