Учење српског као нематерњег језика за припаднике националних мањина који наставу похађају на свом матерњем језику једно је од битних питања образовног система у Србији. Студија која је рађена претходне године указује на забрињавајуће низак степен постигнућа ученика у хомогеним срединама иако је реч о обавезном предмету који се изучава током целог доуниверзитетског образовања.

Имајући у виду значај проблема, нарочито у погледу интеграције и остваривања грађанских права и дужности свих чланова заједнице, Завод за унапређивање образовања и васпитања је у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији покренуо пројекат израде новог наставног програма за предмет српски као нематерњи језик. Иако је ово тек део решења (обука наставника и нова наставна средства која ће пратити програме биће наставак започетог посла), важно је што је процес отпочео. О „радовима који су у току“ на свом званичном сајту известила је и Мисија ОЕБС-а у Србији.

Вест у целини можете погледати на сајту ОЕБС-а у Србији.