Педагошки асистенти – Шта је ново

3587

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања Завода за унапређивање образовања и васпитања је у децембру 2022 године, у сарадњи са представницима Министарства, Универзитета, као и запослених у школама за ученике са сметњама и инвалидитетом креирао обуку за ПЕДАГОШКЕ АСИСТЕНТЕ.

У складу са нормативом, обука је намењена запосленима у образовању са стеченим  одговарајућим високим образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то дефектолозима, наставницима  друштвено-хуманистичке групе предмета и стручним сарадницима – педагозима, психолозима, андрагозима или логопедима. Основна идеја била је да педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку групи деце и ученика у предшколској установи и основној и средњој школи, у складу са њиховим потребама као и помоћ запосленима у циљу унапређивања њиховог рада.

Трајање обуке је шест недеља, реализује се онлајн, и бесплатна је за полазнике. Актуелно, у току је трећи циклус са 180 полазника, у прва два, обуку је до сада завршило 240 полазника.

Осим поменуте, припремљене су и:

  • Обука педагошких асистената за подршку деци и ученицима који користе Брајево писмо
  • Обука педагошких асистената за почетну комуникацију на Знаковном језику.

Наведене обуке намењене су педагошким асистентима који су похађали основну обуку за педагошке асистенте, али и свим запосленим у образовању којима ће познавање знаковног језика/Брајевог писма помоћи да унапреде рад са ученицима који користе ове комуникативне моделе. Реализују се онлајн, трају по три недеље и бесплатне су за полазнике.

СВЕ обуке су акредитоване решењем министра као обуке од јавног интереса, а одвијају се на платформи за учење на даљину ЗУОВЕду.