Позив наставницима грађанског васпитања у гимназији на обуку „Остваривање Грађанског васпитања у гимназији путем истраживачко-пројектног начина рада“

2225

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Београду, организује 4 обуке „Остваривање Грађанског васпитања у гимназији путем истраживачко-пројектног начина рада“.

Обука је акредитована од стране министра и налази се на листи програма од јавног интереса, бесплатна је и реализује се радним данима у трајању од 8 сати. Број учесника на једној обуци је 30. Трошкови путовања учесника до места обуке и кетеринг падају на терет организатора.

Садржај обуке прилагођен је потребама наставника који желе да унапреде своје компетенције за остваривање нових програма Грађанског васпитања у гимназији  путем истраживачког и пројектног начина рада са ученицима.

Пријаве се примају до 25.септембра 2023.

При пријави морате се определити коју обуку желите да похађате (I, II III или IV).

МЕСТА И ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ОБУКА

I ОБУКА – КРАЉЕВО, 6.10.2023. (петак);
II ОБУКА – НИШ,18.10.2023. (среда)
III ОБУКА – НОВИ САД,20.11.2023. (понедељак)
IV ОБУКА – БЕОГРАД,21.11.2023. (уторак)

За сва  питања контакт особа у Заводу је саветница за Грађанско васпитање Елеонора Влаховић, eleonoravlahovic@gmail.com