Представљање приручника Менторство

2554

У децембру 2022. године у издању Завода за унапређивање образовања и васпитања објављен је приручник Менторство, намењен пре свега наставницима менторима који су запослени у основним и средњим школама Републике Србије, али и стручним сарадницима, директорима и свима којих се тичу процеси приправничко-менторске праксе у школама.

Како би приручник што боље комуницирао са онима којима је намењен, запослени у Сектору за приправништво, менторство и руковођење у образовању покренули су промоције приручника које се организују у сардањи са Регионалним центрима за стручно усавршавање. До сада је приручник представљен у Кикинди, Шапцу и Смедереву, а до краја априла  ће бити промовисан у Нишу, Ужицу, Чачку и Крагујевцу. На свакој од реализованих/планираних промоција присутни добијају свој примерак приручника, који се у електронској верзији може преузети и са сајта Завода.

По речима једне од ауторки, др Тање Шијаковић, циљ промовисања приручника је почетак грађења његовог односа са читаоцима којима је намењен. Промоција је замишљена као прилика која ће подстаћи на размишљање о менторско-приправничкој пракси која се у школама реализује, на преиспитивање приступа истој и разматрање увођења квалитативних промена у њу. У том смислу, приручник се нуди као један од алата који ове процесе може да подстакне, али истовремено и као штиво које треба критички преиспитивати и сагледавати га из угла конкретне праксе у конкретним школама.