Поштоване колеге,

Ове школске године уведени су нови изборни програми у први разред гимназије који би требало да подстакну самостални истраживачки рад и развој критичког мишљења. Циљ ових програма је достизање оних знања/вештина/ставова који ће ученицима користити приликом „путовања“ кроз све предмете (Компетенција за целоживотно учење, Комуникација, Рад са подацима и информацијама, Дигитална компетенција, Решавање проблема, Сарадња, Одговорно учешће у демократском друштву, Одговоран однос према здрављу, Одговоран однос према околини, Естетичка компетенција, Предузимљивост и оријентација ка предузедништву).

Изборни програми су и више од тога: увиди које ученици стекну током свог рада биће путоказ и у „свету одраслих“. Зато је веома важно да будете саветодавци, а не предавачи; координатори активности, а не „строге судије“. Улога која је пред вама није увек лака, тим пре што се отварају нове стазе и путеви.

Како бисмо вам помогли да се крећете по непознатом терену, припремили смо списак препоручене литературе која ће вам понудити нека решења. Списак је отворен и допуњаваћемо га с времена на време. Очекујемо да нам и ви препоручите неке „своје“ изворе, савете или решења.