Доступни су нови приручници за наставнике грађанског васпитања, црвене боје за први, а плаве за други циклус основног образовања и васпитања.

Надамо се да ће вам пружити помоћ и подршку у остваривању нових програма грађанског васпитања оријентисаних на исходе и развој компетенција.

Приручници су резултат сарадње Завода за унапређивање образовања и васпитања са Организацијом за европску безбедност и сарадњу, мисија у Србији, а у њиховој припреми учествовало је више аутора.

Приручник за наставнике овог изборног програма у гимназији ускоро ће, такође, бити доступан на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Преузмите приручнике: