Приручници за полагање матурских и завршних испита за више профила

32645

Центар за стручно образовање и образовање одраслих објављује:

Приручник о полагању завршног испита у образовном профилу оператер машинске обраде 2018

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 2018

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 2018

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР 2018

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР 2018

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу техничар за графичку припрему 2018

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу техничар за обликовање графичких производа 2018

Погледајте све приручнике за завршни испит и матурски испит