Пред вама је Приручник за наставнике „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености који је настао као  резултат истоименог програма обуке од јавног интереса.

Он нуди теоријске основе критичког мишљења и медијске писмености и примере вежбања и задатака који воде ка развијању компетенција ученика, неопходних за анализу, рефлексију доступних медијских садржаја и идентификацију њихових извора, интерпретацију и контекст порука, као и вредности које шаљу медији.

Очекује се да ученици у „великом праску“ информација на рационалан начин препознају оне које су истините, потпуне и непристрасне, створе ваљане закључке и своје мишљење образложе и поткрепе аргументима.

Јединственост овог штива лежи у чињеници да га подједнако могу користити наставници најразличитијих предмета, али и читаоци заинтересовани за актуализацију ових важних питања и улогу учења и образовања у процесу развијања критичког мишљења и медијске писмености.