РАДИОНИЦА “ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНЕ on-line ПЛАТФОРМЕ ЗА УЧЕЊЕ ЗАСНОВАНО НА РАДУ“ у оквиру SEEVet мреже VET центара Југоисточне Европе

145

28. и 29.новембра 2017.године, у Бечу је одржана радионица “ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНЕ on-line ПЛАТФОРМЕ ЗА УЧЕЊЕ ЗАСНОВАНО НА РАДУ“ у организацији ERI SEE и KulturKontakta Аустрије. На радионици су учествовали представници центара за стручно образовање и привредних комора из Србије, Албаније, БиХ, Хрватске, Македоније, Молдавије, Црне Горе и Косова*, као и представници KulturKontakta Аустрије и ETF. Завод за унапређивање образовања и васпитања су представљали Гојко Бановић и Љиљана Филиповић.

Први део радионице, 28.11.2017.год., је протекао у представљању начина организовања практичне наставе у земљама учесницама радионице. Посебан нагласак је стављен на примере начина обављања праксе у дуалном систему образовања. Представнике осталих земаља нарочито су интересовала поједина решења у Закону о дуалном образовању Републике Србије.

Други део је протекао у раду по групама, где су земље које су радиле заједно у групи (по две земље) мапирале постојећа докумената по различитим форматима, затим недостатке, потребе и изазове. На крају овог дела, на основу рада у групама, идентификована су потенцијална поља регионалне размене и сарадње.

Другог дана, 29.новембра 2017.год., радило се на осмишљавању концепта и структуре  регионалне платформе за учење кроз рад: сврхе, структуре, врсте докумената који би били део ове базе , приступ бази, циљне групе, администрирање…

Такође, донета је одлука да се избор председавајућег SEEVet мреже изврши до краја марта 2018.год.

G-Bec