Развој језичких компетенција код ученика у основном образовању

1258

Фондација Темпус – Eurydice мрежа у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања организује конференцију „Развој језичких компетенција код ученика у основном образовању“. Конференција ће бити одржана почетком јула 2018. године у Београду.

Циљ конференције је покретање дискусије о могућностима унапређења језичких компетенција код ученика и размена добрих пракси, а циљна група су пре свега наставници страних језика из основних школа. На конференцији ће говорити домаћи и страни експерти за методику наставе страних језика, а фокус ће бити на практичном раду у мањим групама.

Како би садржај конференције што више одговарао реалним потребама наставника у овој области, замолили бисмо Вас да најкасније до 5. марта попуните онлајн упитник о конкретним питањима, темама и потребама који се тичу подучавања језичких компетенција. Ваши коментари и предлози биће достављени говорницима како би на што бољи начин припремили своја излагања и практичан део.

Програм конференције, као и обавештење о времену и начину пријављивања, биће накнадно објављени. Број учесника ће бити ограничен.

За додатне информације можете нам се обратити на office@tempus.ac.rs.