Састанак са представницима националних савета за образовање при националним саветима националних мањина

68

Центар за развој програма и уџбеника је 10. 1. 2017. године организовао састанак са представницима националних савета за образовање при националним саветима националних мањина. Тема састанка била је припрема додатних садржаја за наставне предмете који изражавају посебност националне мањине. Састанак је договорен у децембру у Министарству просвете, науке и технолошког развоја са циљем да саветници Завода пруже помоћ НСНМ у припреми додатака садржају по предметима, разредима и националним мањинама.
У првом делу састанка рад се одвијао пленарно и дискутовaло се о питањима од општег значаја, а у другом делу формиране су мање групе где се конкретно расправљало о писању додатака за предмете историја, музичка култура, ликовна култура, свет око нас и природа и друштво.
Иако је време било лоше, на састанак у Завод дошло је 19 представника националних савета Румуна, Мађара, Словака, Русина и Бошњака. По мишљењу учесника састанак је био од користи, а договорено је да представници НСНМ за сва питања могу да се обрате саветницима Завода.