Смернице за припрему програма сталног стручног усавршавања од јавног интереса

1426

У оквиру система сталног стручног усавршавања запослених у образовању, министар у складу са стратешким циљевима Министарства просвете, одобрава програме од јавног интереса.

У циљу подршке систему, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је Смернице за припрему програма сталног стручног усавршавања од јавног интереса у којима су дефинисани принципи креирања програма, елементи програма и неопходни процедурални кораци до објављивањa на листи програма од јавног интереса која се налази на сајту Завода. Уз сваки програм на листи, налази се и електронска адреса особе за контакт за све информације у вези са програмом.