null

Листа програма од јавног интереса које решењем одобрава министар

wdt_ID Код Назив програма Контакт мејл Број решења министра
1 5337 Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе gcapric@ceo.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00567/2022-07
2 5336 Програм обуке за педагошке асистенте који пружају подршку ученицима на знаковном језику и Брајевом писму miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00582/2022-07
3 5335 Изазови и дилеме нових програма грађанског васпитања – разговори са стручњацима eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00674/2022-07
4 5334 Подршка остваривању слободних наставних активности у основној школи које се односе на област екологије и одрживог развоја eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00675/2022-07
5 5333 Активности за подршку свим учесницима – диференцијација наставе (Модул 2) ljiljana.simic@mpn.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00681/2022-07
6 5332 Лидерство за иновативну инклузивну праксу snezana.vukovic@mpn.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 610-00-00682/2022-07
7 5331 Програм обуке за подршку остваривању изборног програма Образовање за одрживи развој у гимназији eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 022-05-00310/2022-03
8 5330 Програм обуке наставника у области заштите потрошача eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 151-00-00002/2022-07
9 5329 Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи kaleksic@ceo.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 153-00-01084/2022-07
10 5328 Самовредновање квалитета рада предшколских установа biljana.kojovic@mpn.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00348/2022-07
11 5327 Етика и интегритет edukacije@acas.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 153-03-00012/2022-03
12 5326 Програм обуке за наставнике који остварују изборне програме из друштвених наука у гимназији eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 153-00-00011/2022-03
13 5325 Програм обуке за наставнике који остварују изборне програме из природних наука у гимназији malina.popovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 153-00-00010/2022-03
14 5324 Методика наставе за изборни програм – ромски језик са елементима националне културе danijela@pzv.org.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 610-00-00171/2022—07
15 5323 Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 153-03-00008/2022-07
16 5322 Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању violeta.vlajkovic.bojic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 153-03-00009/2022-07
17 5321 Програм обуке за јачање капацитета представника образовно-васпитних установа за реализацију активности повезаних са деловањем за одговорно грађанство dragan.rakita@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 610-00-135/2022-07
18 5320 Програм обуке за представнике образовно-васпитних установа, усмерен на интеркултурално образовање које укључује образовање за одрживи развој и демократску културу dragan.rakita@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 610-00-138/2022-07
19 5319 Програм обуке за јачање капацитета ученика за остваривање активности које се односе на одрживи развој и колективну добробит dragan.rakita@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 610-00-134/2022-07
20 5318 Програм обуке за менторски рад са студентима на пракси tanja.sijakovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 611-00-00229/2022-03
21 5317 Програм обуке за менторски рад са приправницима у образовању tanja.sijakovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 611-00-00228/2022-03
22 5316 Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 611-00-03044/2022-03
23 5315 НТЦ систем учења – примена програма suzana.deretic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-01439/2021-07
24 5314 Програм обуке наставника основних школа из области финансијске писмености eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-01414/2021-07
25 5313 Обука школских администратора основних и средњих школа за рад у систему за управљање учењем Мудл katarina.aleksic@mpn.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-01397/2021-07
26 5312 Обука школских сарадника за спровођење ПИСА 2022. истраживања gcapric@ceo.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-01362/2021-07
27 5311 Предлог онлајн програма стручног усавршавања за развој кључних вештина ученика основних школа за наставнике основних школа – обука за наставнике katarina.aleksic@mpn.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-01278/1/2021-07
28 5310 Пружање психосоцијалне подршке у школама snezana.vukovic@mpn.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-01279/2021-07
29 5309 Предлог онлајн програма стручног усавршавања за развој кључних вештина ученика основних школа за наставнике основних школа – обука за директоре katarina.aleksic@mpn.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-01278/2021-07
30 5308 Програм Y млади – Иновативни приступ у превенцији родно заснованог насиља и промоција здравих животних стилова младића и девојака sdereta@care.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 151-00-00002/2021-03
31 5307 Комуникационим вештинама до демократског ангажовања у друштву marija.jovanovic@filfak.ni.ac.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00854/2021-07
32 5306 Програм стручног усавршавања запослених у основним школама centar.obuka.edukacija@gmail.com Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00853/2021-07
33 5305 Улога наставника и васпитача у развоју креативног и иновативног предузетништва код деце у дигитално доба danijela.markovic972@gmail.com Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00851/2021-07
34 5304 Проговори да видим ко си – усмено изражавање izrazajnost@gmail.com Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00821/2021-07
35 5303 Развој кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција office@kvalitetnoucenje.org bizove@gmail.com Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00849/2021-07
36 5302 Инклузија као део вештина запослених у предшколском и основношколском образовању milanyche@gmail.com Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00852/2021-07
37 5301 Формативно оцењивање – од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне свеске drustvo@pedagog.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00934/2021-07
38 5300 Едукацијом деце до очувања традиције etnomreza@yahoo.com Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00846/2021-07
39 5299 Од замисли до реализације – прави кораци ка писању пројеката у предшколским установама и основним школама ztilic75@gmail.com Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00894/2021-07
40 5298 Транзиција – континуитет у пружању подршке деци/ученицима од предшколске установе до средње школе stelvira@gmail.com; partnerski.ns@gmail.com Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00935/2021-07
41 5297 Креативна екологија и развој еколошке свести код деце и ученика у предшколским установама и основним школама ekogrinsd@gmail.com Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00953/2021-07
42 5296 Програм обуке наставника ромског језика са елементима националне културе violeta.vlajkovicbojic@zuov.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00954/2021-07
43 5295 Обука наставника и стручних сарадника у основним школама за пружање подршке школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања ddjukic@ceo.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под бројем 610-00-00134/2021-07
44 5294 Програм обуке подршка наставницима у реализацији изборног програма Економија и бизнис у гимназијама Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 611-00-01288/2021-03
45 5293 Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика snezana.vukovic@mpn.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 611-00-00922/2021-03
46 5292 Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на завршном испиту Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00526/2021-07
47 5291 Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00527/2021-07
48 5290 СНОП: Стручни сарадници као носиоци промене biljana.kojovic@mpn.gov.rs ljiljana.marolt@mpn.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00456/2021-07
49 5289 Дигитална екологија (Програм за помоћ и подршку деци за безбедно и функционално коришћење дигиталне технологије путем интерактивне едукације наставника основних школа и родитеља) milena.bicanin@mtt.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 151-00-00001/2021-07
50 5288 Oд рефлексије о акцији до рефлексије за акцију (за примену модела заједнице професионалног учења практичара) biljana.kojovic@mpn.gov.rs ljiljana.marolt@mpn.gov.rs Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00281/2021-07
Код Назив програма Контакт мејл Број решења министра
ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link