Стручни састанак на тему инклузивног и недискриминирајућег образовања у наставним плановима и програмима на наставничким факултетима у БИХ

75

Руководилац Центра за развој програма и уџбеника Елеонора Влаховић, 20.10.2017. представљала је Завод на стручном састанку на тему инклузивног и недискриминирајућег образовања у наставним плановима и програмима на наставничким факултетима у БИХ. Састанак је реализован у организацији OSCE, мисија у БИХ. Поред домаћина из OSCE, на састанку су учествовали представници факултета у БИХ и директори завода који су по делатности слични нашем (сваки кантона у БИХ има свој завод с тим да су њихови називи различити али су делатности исте), као и гости из Црне Горе, Хрватске и Србије који раде у сличним институцијама.

Уводно предавање одржала је Проф. др Ивана Зечевић са Филозофског факултета у Бања Луци у коме је представила резултате опсежног истраживања свих наставних планова и програма на наставничким факултетима у БиХ са циљем да се идентификује колико садрже инклузивне и недискриминирајуће елементе. Предавање је било инспиративно и подстакло је дискусију. Након тога, учесници састанка су имали прилику да чују презентације гостију из Хрватске, Црне Горе и Србије. Зоран Лаловић представио је резултате истраживања које је подржао УНИЦЕФ под називом Образовање за живот: Кључне компетенције за 21 вијек у курикулумима у Црној Гори. Рената Озорлић Доминић из Хрватске Агенције за одгој и образовање имала је презентацију под називом Реформски процеси и инклузивност у одговју и образовању у Републици Хрватској. Елеонора Влаховић је говорила о вези која постоји између нових наставних програма који су исходовно оријентисани а које Завод тренутно развија и захтева који се постављају пред иницијално образовање наставника. Осим тога, представила је како Закон о основама система образовања и васпитања регулише питање спровођења праксе студената наставничких факултета у установама вежбаоницама. Након дискусије коју су ова три предавања подстакла састанак је завршен са закључком да су проблеми у региону када је у питању иницијално образовање наставника слични и да постоји простор и потреба за сарадњом.