Goethe институт је расписао конкурс за ученике под називом DEUTSCH.COOL.LIVE-ONLINE. 

Све информације о конкурсу погледајте на https://www.goethe.de/ins/cs/sr/spr/unt/ver/akt.html