Упутства и формулари

19151
УПУТСТВО И ФОРМУЛАРЕ ЗА ОДОБРЕНЕ ПРОГРАМЕ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19, 2019/2020. и 2020/2021. ГОДИНУ,
УПУТСТВО ЗА СТРУЧНЕ СКУПОВЕ/ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ ШКОЛЕ, КАО И
УПУТСТВО И ФОРМУЛАРЕ ЗА РЕАЛИЗАТОРЕ ПРОГРАМА КОЈЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ ДОНЕО МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ПОГЛЕДАЈТЕ НА НАШЕМ САЈТУ НА https://zuov.gov.rs/seminari-uputstva-i-formulari/