Уверења за програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

3147

Уверења за програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, за полазнике који су обуку похађали 2022. године и извршили све своје обавезе на курсу, можете преузети овде.