Umrežavanje poljoprivrednih škola u Srbiji

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja  u periodu od januara do aprila 2018. godine u saradnji sa Centrom za obrazovne politike i Evropskom fondacijom...

Konkursi za zaposlene u obrazovanju

Obaveštenja za autore seminara i udžbenika

ZUOV-logo

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja

Obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.

Struktura Zavoda

  • Centar za razvoj programa i udžbenika

  • Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  • Sektor za informatičke poslove i statistiku

  • Sektor za pravne i kadrovske poslove

  • Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

  • Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

  • Sektor za finansijske i računovodstvene poslove

  • Sektor za opšte poslove