back to top

Издвојене вести

Уверења за полазнике Програмa обуке за педагошког асистента за децу и...

Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на Програму обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом...