back to top

Издвојене вести

Процена квалитета стручног усавршавања

На основу члана 10 став 1, у вези са чланом 11 став 1 Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и...