back to top

ОГЛАС за отуђење покретне ствари из јавне својине

ОГЛАС  за отуђење покретне ствари из јавне својине Завод за унапређивање образовања и васпитања, дана 18. септембра 2023. године, расписује Оглас о покретању поступка отуђења покретне ствари из јавне својине прикупљањем писмених понуда. Предмет отуђења је превозно...