back to top

Уверење о савладаној обуци наставника за примену програма наставе и учења за предмет српски...

Уверење о савладаној Обуци наставника за примену програма наставе и учења за предмет српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања могу се преузети овде уписивањам властитог јединственог матичног броја.

Интеркултуралност у пракси и стварности

Током 2017. године ЗУОВ је, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и сарадњу са признатим стручњацима у области методике српског као другог језика, осмислио нови концепт наставе и учења за предмет Српски као нематерњи...

Студијско путовање саветника из Центра за развој програма и уџбеника у Републику Хрватску

Петнаест саветника из Центра за развој програма и уџбеника су у периоду од 10. до 13. октобра 2017. године боравили у Републици Хрватској на студијском путовању у склопу којег су посетили Национални центар за...