Друга година реализације Пројекта „Образовни круг“

188

Овогодишња тема Културна баштина ће се реализовати у пет виртуелних сусрета између ђака из редовних школа у Републици Србији, који уче француски и италијански језик као други страни језик, са ученицима допунске наставе на српском језику у Француској и Италији.

Пет школа из пет градова Србије повезано је са српском допунском школом у Француској: ОШ „Аврам Мразовић“ – Сомбор, ОШ „Стефан Немања“ – Нови Пазар, ОШ „Ђура Јакшић“ – Зајечар, ОШ „Бранислав Нушић“ – Београд и Пољопривредно-ветеринарска школа – Свилајнац. Допунска школа српског језика у Италији сарађује са ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ из Зајечара.

Пројекат „Образовни круг“ подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Канцеларија за дијаспору и Србе у региону Владе Републике Србије, Француски институт у Београду и Математички институт САНУ, а настао је на иницијативу Кроса РТС-а и Савеза атлетских талената Србије.