Христос воскресе!

73

У част најрадоснијем празнику и у име љубави наших ученика према традицији, култури и обичајима нашег народа, тим наставника ангажованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, објединио је дечје ускршње радове у Зборник, чијим стварањем су наставници поделили радост празника са ученицима.

Ово је четврто издање зборника ученичких радова, у коме се налазе дечји радови на тему Ускрса. Већина објављених радова у Зборнику учествовала је на конкурсу, који су организовали наставници допунске наставе на српском језику у Републици Словенији под називом „ Најлепше ускршње јаје“. На овом конкурсу учествовало је укупно 76 радова ученика допунске наставе на српском језику у покрајини Баден-Виртемберг, којима су ђаци током наставних и ванннаставних активности обележили један од  највећих хришћанских  празника. Као што је већ више пута истакла Татјана Поповић, координатор допунске наставе у покрајини Баден-Виртемберг, конкурси сачињавају важан сегмент ваннаставних активности, које су саставни део образовно-васпитног процеса, a само учешће на њима на посебан начин мотивише ученике да представе задату тему. Зато наставници допунске наставе на српском језику у покрајини Баден-Виртемберг заједно са својим ученицима веома  радо узимају учешће на конкурсима, посебно оним у Србији у којима је, захваљујући великој подршци и ангажовању Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, омогућено и учешће ученика из дијаспоре. У зборнику дечјих ускршњих радова на 26 богато илустрованих страница представљено је преко деведесет ученичких радова.
Уређивачки тим наставника покрајине Баден-Виртемберг поводом четвртог издања Зборника истиче да је обједињавање радова, цртаних и писаних дечјом маштом право задовољство, а илустрације Зборника право мало креативно богатство, за које су најзаслужнија деца.

Срећан Ускрс!