Измене и допуне календара образовно-васпитног рада за школску 2021/2022. годину, за основне и средње школе

14894

Објављени су правилници о изменама и допунама календара образовно-васпитног рада за школску 2021/2022. годину, за основне и средње школе.