Измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања и закона о основном, средњем и предшколском образовању и васпитању

43220

У Службеном гласнику РС 129/2021 објављене су измене и допуне следећих закона:

  • Закона о основама система образовања и васпитања,
  • Закона о предшколском васпитању и образовању,
  • Закона о oсновном образовању и васпитању,
  • Закона о средњем образовању и васпитању,
  • Закона о просветној инспекцији.

Погледајте измене наведених закона.


Закон о основама система образовања и васпитања


Закон о предшколском васпитању и образовању


Закон о oсновном образовању и васпитању


Закон о средњем образовању и васпитању


Закон о просветној инспекцији