ИЗМЕНЕ распореда националне обуке Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник

7245

Из техничких разлога дошло је до мањих измена распореда одржавања националне обуке ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА.

До измена је дошло у следећим школским управама:

  • ШУ Београд
  • ШУ Нови Сад
  • ШУ Ниш
  • ШУ Сомбор
  • ШУ Пожаревац
  • ШУ Ваљево

У осталим школским управама није било измена.

У наставку можете погледати кориговане распореде: