Календар образовно-васпитног рада основне и средње школе за школску 2022/23. годину

67498

У новом Просветном гласнику број 5/2022 објављени су календари образовно-васпитног рада: