back to top
null

Образовни регионални центри

Образовно-културни центар "Вук Караџић" Тршић

Истраживачка станица Петница

Регионални центри за професионални развој запослених у образовању

Удружења Регионалних центара за професионални развој запослених у образовању и Центара за стручно усавршавање “МРЕЖА РЦ И ЦСУ СРБИЈЕ“
http://www.mreza.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево:
www.rcsmed.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кикинда:
www.csu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице:
www.rcu-uzice.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак:
www.rc-cacak.co.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш:
www.rcnis.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Крушевац:
www.csu.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Шабац:
www.csusabac.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Лесковац:
www.csuleskovac.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа:
www.rckanjiza.edu.rs

Центар за образовање Крагујевац:
https://www.centarzaobrazovanjekg.edu.rs/

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар:
www.rcnp.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Књажевац:
www.rcsuknj.com

Регионални центри за таленте

1. Београд1
Контакт телефон: 011/2615-314
Сајт: http://www.talentizemun.rs/
Адреса: Цара Душана 57

2. Београд 2
Контакт телефон: 011/243-13-13
Сајт: http://www.centarzatalente.com/
Адреса: Устаничка 64

3. Бор
Контакт телефон: 030/456061
Сајт: http://talentibor.com
Адреса: 3 октобра 71

4. Врање
Контакт телефон: 017/400 018
Сајт: http://www.vranje.rs/ogradu.php?id=314&oblast=justanove
Адреса: 29.новембра б.б.

5. Крагујевац
Контакт телефон: 063/1830400
Адреса:Танаска Рајића 2/13,

6. Лозница
Контакт телефон: 063/8411039
Адреса: М.Радуловића бб

7. Ниш
Контакт телефон: 063/8666-964
Адреса: Епископска 36/13

8.Панчево
https://www.pancevo.city/tag/regionalni-centar-za-talente-mihajlo-pupin/
Контакт телефон: 013/334-867
Сајт: http://www.rctpupin.edu.rs/
Адреса: Војводе Ж. Мишића 6

9. Сремски Карловци
Контакт телефон: 064/295-3676
Адреса: Трг Б. Радичевића 6

10. Чачак
Контакт телефон: 064/4606060
Адреса: Светог Саве 65

Вести центара