МПНТР – јавни позиви и конкурси

6328

1. Јавни позив Савета Европе и МПНТР за учешће у пројекту ,, Квалитетно образовање за све , датум објаве: 23.09.2019.

Пројекат „Квалитетно образовање за све“ (Quality Education for All – Quality ED Serbia) представља трогодишњу активност коју заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а у оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey – 2. фаза“. Програм реализује Одељење за образовање Савета Европе у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду и Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС.


2. Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма  или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години којa реализују удружења, датум објаве: 23.09.2019.

Циљ јавног конкурса је подстицање организовања радионица, округлих столова, семинара, трибина, конференција, сусрета, обука, дебата, изложби, манифестација и других облика активности за децу, ученике и родитеље и запослене у васпитно образовним и образовно васпитним установама, као и развој и објављивње бесплатних електронских и штампаних садржаја.

 

*текст јавног позива и конкурса је преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti-konkursi-i-javni-pozivi/