Настава на даљину у допунским школама на српском језику у иностранству

171

У тренутним условима насталим због пандемије вируса КОВИД-19 ученицима допунских школа на српском језику широм Европе и у Јужноафричкој Републици омогућена је настава на даљину.

Како бисмо у овим ванредним условима омогућили учење и обезбедили образовни напредак наших ученика, наставници који оставарују образовно-васпитни рад у иностранству, као и родитељи ученика показали су спремност и флексибилност у примени другачијих модела учења.

32 наставника који изводе наставу српског језика у СР Немачкој (покрајине Хесен, Баварска, Берлин, Хамбург, Бремен и Доња Саксонија), Швајцарској, Великој Британији, Грчкој, Норвешкој, Белгији, Данској и Јужноафричкој Републици започели су   23. 3. 2020. године са извођењем „онлајн“ наставе  користећи могућности е -учионица.

Отварање  е- учионица je омогућило формирање посебних учионица за узрасне групе, постављање диференцираног материјала у односу на  способности и потребе сваког ученика  као наставак  већ утврђеног концепта наставе у иностранству.

Настава се организује према динамици утврђеној у редовним околностима. Материјали који се представљају ученицима обогаћени су интерактивним садржајима, док су задаци које ученици израђују праћени комуникацијом са наставником и другим ученицима, као и повратним информацијама о напредовању.

Отворена је и електронска Зборница са циљем умрежавања наставника и  размене материјала и информација.

Организовање оваквог  вида  учења је применљиво и за будуће ситуације, као што је случај одсуства наставника или ученика када се задаци и материјали могу достављати овим путем. Такође овакав начин  учења могао би бити јако користан  као додатни модел учења  у примени поступака индивидуализације јер би ученици  могли да добијају индувидуализоване задатке у односу на специфицности и појединачне потребе.

Према  повратним информацијама наставника и родитеља, овакав вид наставе веома добро функционише, а ефекти су позитивни.

Ефекти овог модела наставе наравно нису исти као непосредни рад са ученицима, али су засигурно створени услови за даље учење и остваривање потребне комуникације са ученицима.

Од посебног значаја је чињеница да су сви наставници показали спремност и све потребне професионалне компетенције за организацију и реализацију оваквог вида наставе.

За највећи број наставника оваква начин рада је инспиративан и пружа могућност за креативан рад и отворенији начин комуникације.

Засигурно нас је ова ситуација навела да научимо нешто ново, а са друге стране нас је ојачала за будуће изазове.

Ученицима и родитељима који се не буду прикључили настави у е-учионицама, биће понуђени алтернативне могућности за достављање материјала и информација преко имејлова, видео позива, друштвених мрежа или другим каналима.