Нови подзаконски акти: гимназије и средње стручно образовање

3416

Просветни гласник број 01/2021

ГИМНАЗИЈЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

НОВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

СТАНДАРДИ КВАЛИФИКАЦИЈА