Нови подзаконски акти: гимназије и средње стручно образовање

4312

Просветни гласник број 01/2021

ГИМНАЗИЈЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

НОВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

СТАНДАРДИ КВАЛИФИКАЦИЈА