Нови подзаконски акти: Каталози уџбеника, врста стручне спреме у стручним школама, стандарди квалификација

3840

Просветни гласник број 02/2021

УЏБЕНИЦИ

НОВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

СТАНДАРДИ КВАЛИФИКАЦИЈА