Нови правилници: измене и допуне програма наставе и учења – гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију; степен и врста образовања наставника; допуне каталога уџбеника – Просветни гласник број 15/2022

5675

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 15/2022.


ГИМНАЗИЈЕ

ОСНОВНА ШКОЛА

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

ДОПУНЕ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА