Нови правилници: Измене завршног испита у основном образовању и васпитању; гимназија; средње стручно образовање; основна балетска школа – Просветни гласник број 14/2022

5303

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2022.

ОСНОВНА ШКОЛА

ГИМНАЗИЈА

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

ОСНОВНА БАЛЕТСКА ШКОЛА