Нови правилници: Правилници о оцењивању ученика у основној и средњој школи; Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

28358

У Службеном гласнику број 10/2024 објављени су нови правилници: